TikTok-tulkki? Videokonsultointi?

Videon kysynnän kasvaessa myös videoiden vaatimustaso kasvaa. Katsojia puhuttelee mm. helposti lähestyttävät ja aidot videot. Lisäksi yrityksiltä odotetaan sopivassa suhteessa sekä asiantuntevaa että viihdyttävää sisältöä. Perinteisten mainosten kautta on yhä vaikeampaa kiinnittää potentiaalisten asiakkaiden huomio.

Erityisesti oikein rakennetut ja kohdennetut lyhytvideot tuottavat tänä päivänä hyviä tuloksia. Juuri nyt ne tarjoavat parhaan näkyvyyden niin TikTokissa, Instagramissa kuin YouTubessa. Niinpä moni yritys haluaisi sisällyttää videon osaksi muuta markkinointiaan.

Kuitenkin yritysten videomarkkinointi kaatuu usein siihen, että kukaan ei ohjaa tekemistä, sisältöjen ideointiin ei riitä aikaa tai sisältöä ei tuoteta säännöllisesti. Voi myös olla vaikeaa aloittaa, sillä käytännön osaamista ei ole tarpeeksi – esim. minkä pituinen video edistää minkäkin asian myyntiä?

Aito Videon videokonsultti vastaa näihin ongelmiin tarjoamalla niin teoreettisen kuin käytännön asiantuntijuutensa yrityksenne tueksi. Videokonsultti koordinoi yrityksenne videotuotannon kokonaisuutta ja arvioi, millainen videosisältökonsepti toimii teidän kohdalla parhaiten.

Videokonsultoinnin ydinajatuksena on tulkita yrityksen tarjoamia tuotteita / palveluita suhteessa yrityksen viestintään ja pyrkiä muuntamaan keskeisimpiä viestejä sosiaalisessa mediassa toimivaan formaattiin – esimerkiksi helposti huomion kiinnittäviksi lyhytvideoiksi.

Videokonsultointia yrityksesi ehdoilla

Osa yrityksistä hyödyntää videokonsultointia päästäkseen videoiden tekemisessä alkuun. Osa taas tarvitsee apua tasaisin väliajoin. Tärkeintä on, että hyvin suunniteltu videotekeminen pysyy tavoitteellisena ja tukee liiketoimintaa parhaalla mahdollisella tavalla, samalla pitäen kustannukset matalana.

Videokonsultoinnin avulla tunnistatte teille sopivan alustan tuottaa videosisältöä. Pohdimme yhdessä, missä yrityksenne potentiaaliset asiakkaat oikeasti viettävät aikaa. Lisäksi kartoitamme, mihin kanaviin ihmiset yrityksenne sisällä ovat motivoituneita tuottamaan sisältöä.

Vaikka tietty kanava tuntuisi alkuun vieraalta ja pelottavalta, se voi loppujen lopuksi olla yrityksenne toimialan ja kohderyhmän kannalta tuloksellisin valinta. Videokonsultin läsnäolo helpottaa vieraisiin kanaviin tutustumista.

Esimerkiksi TikTokissa on tällä hetkellä mahdollista tavoittaa hurja määrä potentiaalisia asiakkaita kunhan sisältöä tuottaa alustan kulttuuria silmällä pitäen. Vaikka oma kohderyhmä löytyisikin sieltä, yritykset usein jännittävät TikTokin toimintatapoja ja toivoisivat “tulkkausta” yrityksen toiminnan ja alustan välille. Aito Videolla tähän ollaan vastattu TikTok-tulkki -palvelukonseptilla.

TikTok-tulkin johdolla kulttuurin mukaista tekemistä alusta alkaen

Jos alusta on vieras, oikeanlaisen sisällön tuottaminen vaikeutuu huomattavasti. Toki tekemällä oppii, mutta se taas vie aikaa. Ja aika on rahaa. TikTok-tulkki pysyy puolestanne ajan hermoilla, eikä yrityksessänne tarvitse tietää, mikä TikTokissa trendaa milloinkin ja mihin trendiin on syytä reagoida. Samalla TikTok-tulkki opastaa, kuinka osallistua trendiin menettämättä omaa uskottavuutta. Yhdessä löydämme yritykselle sopivat tavat tehdä sekä asiantuntevaa että viihdyttävää sisältöä.

TikTok-tulkilla on…

  • Asiantuntemusta TikTokin kulttuurin mukaisesta sisällöstä: miten viestiä asiasisältöä viihdyttävällä tavalla?
  • Asiantuntemusta TikTokin mainostyökaluista
  • Ajankohtaista tietoa pinnalla olevista trendeistä
  • Ajankohtaista tietoa muutoksista sovelluksessa
  • Kokonaisuus hallussa: mitä tehdä, miten tehdä, milloin tehdä?

Starttipaketilla homma käyntiin

Tarvitsettepa yrityksessänne TikTok-tulkkausta tai muuta videokonsultointia, yhteistyö lähtee liikkeelle starttipaketilla. Toisin sanoen starttipaketti on yrityksenne tulevan videomarkkinoinnin suunnitelma. Starttipaketin jälkeen voitte jatkaa itsenäisesti tai yhteistyössä videokonsultin kanssa. Aktiivinen yhteistyö pitää huolen siitä, että videotuotanto pysyy tavoitteellisena ja tukee yrityksenne liiketoimintaa.

Starttipaketin hinta on toistaiseksi 649 € + alv. 24 %.

Mietitkö vielä sopiiko palvelu juuri teidän yrityksellenne? Varaa aika Aito Videon videokartoitukseen.